Nya och gamla vanor vid distansarbete under covid-19

Mycket av vår vardag består av rutin och upprepning. Forskning visar att närmare hälften av våra dagliga aktiviteter är tämligen stabilt återkommande och genomförs i liknande sammanhang och ofta med samma känslor (Wood et al. 2005). Många gånger utan att vi aktivt reflekterar kring att vi faktiskt utför dem. Lite som att vi stora delar […]

Arbetslivet efter pandemin – Calle blir intervjuad i SR P4 Extra

Kontoret i framtiden

Följande lilla reflektion kom till mig när jag satt och arbetade med ett bokkapitel som behandlar hur framtidens kontor kommer att se ut.   En inte helt ovanlig syn för den som besökt någon av de mer turistintensiva delarna kring medelhavet är skyltar utanför restauranger som aviserar att du på detta etablissemang kan äta frukost […]

Nu drar vi igång ett nytt projekt om distansarbete i covidtider!

”Hur ska man gestalta en hårt arbetande människa i den digitala världen?” (Debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet)

Hur kan man få till en välfungerande arbetsmiljö när man arbetar hemifrån?

Partsrådet har tagit fram ett nytt verktyg bestående av filmer och quiz om arbetsmiljö i hemmet. Se mer här: Arbetsmiljö hemma    

Jobba hemma på grund av corona? Sju strategier för att hantera digital teknik i arbete och privatliv

Distansarbetets möjligheter och utmaningar i Coronatider

Coronavirus: How to work from home, the right way

Cyberloafing – eller ”att hemma på jobbet”

Ursprungligen publicerat på cybernormer.se januari 24, 2013. Återpubliceras här pga av efterfrågan då cybernormer.se ligger nere. Att arbeta hemma är numera ett vedertaget uttryck. När vi säger att vi arbetar hemma brukar vi dock avse avlönat arbete som sköts med hjälp av dator och mobiltelefon och inte oavlönat hushållsarbete som att diska, laga mat och […]