Porr på jobbet och handelsresande i moralpanik

Som titeln på forskningsprojeket – Ska du gå hem redan? – implicerar intresserar vi oss för normer som kringgärdar arbete och arbetets gränser. Kanske har du ställt frågan till andra eller känt den hänga i luften när du lämnar din arbetsplats tidigare någon dag. I all sin enkelhet en oskyldig fråga, men samtidigt en fråga […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Marissa Mayer – upprättelsen (del 4)

Yahoos vd Marrisa Mayer hamnade i rejält blåsväder för drygt ett år sedan när hon förbjöd tele-working, d v s att hennes anställda arbetade hela eller delar av sin arbetstid i hemmet. Snart spillde debatten över till hennes påstådda bristande insikt i – och respekt för – kvinnors och framförallt mödrars pressade livspussel. Illa förtäckta […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Vem i hela världen kan man lita på?

Dagens inlägg behandlar frågan om om utvecklingen i arbetslivet mot mer förtroendebaserade arbetstidsavtal och inleds i två centrala frågor i sammanhanget: Kan man verkligen lita på att de anställda – om de får mer frihet att självständigt styra över sina arbetstider – använder denna frihet till att tillgodose såväl företagets som sina egna intressen?

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Working free zone / Arbetsfria zoner

På allmän begäran kommer här vår bild för att underlätta skapandet av arbetsfria zoner! Länken till originalbloggen finner du här: http://cybernormer.se/arbetsfria-zoner/  

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Om cybernormer, stress och e-post

En av de tydligaste symbolerna för stressen i det moderna arbetslivet är e-post och dess hantering. Berättelser om översvämmande virtuella brevlådor är allmängods och något som diskuteras på arbetsplatser, caféer och köksbord runt om i landet. Men hur ser sambandet egentligen ut mellan e-post och stress?

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Tillbaka till framtiden, chefen ser dig!

“Spector Pro spelar in alla detaljer och vad de gör på datorn – deras chatt, skickade & mottagen e-post, webbsidor de besöker,vad de söker efter, vad de gör på MySpace eller Facebook, bilderna de skickar eller tittar på, tangenter de trycker, programmen de använder och mycker [sic!] mer.

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Om risk, tillit och vansinne i relation till Internet – En teori om kognitiv dissonans

Människan har, om inte annat så inför sig själv, ett behov av att framstå som rationell. Att framstå som rationell innebär att hur vi upplever och tolkar världen, våra åsikter och attityder kring densamma samt vårt beteende står i samklang. När det finns en diskrepans mellan hur vi upplever och tolkar värden, våra attityder och […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Om synen på arbete och tid – i radioprogrammet OBS: Kultur- och idédebatt, Sr P1

  Lyssna på hela inslaget här:   Alternativt finns en länk till en utskrift av programmet här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5687498   //Calle

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Att arbeta i himmelriket – eller – vem reproducerar arbetsnormer

Det här med arbetstid är svårt. Vi har innan konstaterat att industrisamhällets arbete byggde på ett belöningssystem som utgår från arbetad tid. Vi arbetade åtta timmar om dagen och fick betalt för åtta timmar. Vi menar att en del av dagens problem i arbetslivet kan förklaras av att detta belöningssystem hänger kvar i dagens (i […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Tillit… kan det vara något?

I takt med att samhälls- och arbetsliv utvecklas och förändras dyker det med jämna mellanrum upp begrepp som söker fånga, beskriva och i viss mån förutsäga förändringsprocesser. Exempel från det tidiga nollnolltalet är hur forskare och samhällsuttolkare sökte använda begrepp såsom kompetens och flexibilitet för att fånga vad det var som drev och formade dagens och framtidens organisationer. Ser vi […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha