Performing work: The drama of everyday working life. Ny spännande artikel från forskargruppen ute nu!

 • Facebook
 • LinkedIn

Hitta hållbara gränser mellan jobb och fritid

 • Facebook
 • LinkedIn

Work’s Intimacy

 • Facebook
 • LinkedIn

THE FRENCH COUNTERSTRIKE AGAINST WORK E-MAIL

 • Facebook
 • LinkedIn

‘What the hell is a high standard?’ The Swedish Employers’ Confederation and the six-hour workday debate in the mid 1970s, Ny artikel ute från forskargruppen

 • Facebook
 • LinkedIn

Performing work: the drama of everyday working life, Ny artikel ute från forskargruppen

 • Facebook
 • LinkedIn

The Time Paradox

I ”The time paradox” behandlar Philip Zimbardo (mest känd för sina insatser i The Stanford Prison Experiment) frågan om hur vår inställning till dåtid, nutid och framtid på ett grundläggande sätt formar vår upplevelse av världen och i förlängningen även vårt beteende. Mycket läsvärt. Ett utdrag från skolans värld: ”The primary function of our educational […]

 • Facebook
 • LinkedIn

Professorn: ”Vi borde bara jobba två timmar per dag”

 • Facebook
 • LinkedIn

Många ”vobbar” – men en av tre vill helst slippa

I dagens (4/2) DN kan vi läsa om hur digitalisering av arbetslivet och de ökade möjligheterna att arbeta hemifrån kan upplevas som ett problem. Detta när du förväntas vara nåbar och ”i tjänst” trots att du eller ditt barn är sjukt. Ur artikeln: Tre av fem väljer ändå att ofta eller ibland ”vobba” med lön. […]

 • Facebook
 • LinkedIn

Om latmasken och arbetslinjen – Ny artikel ute nu

Utdrag ur artikeln The Construction and Demonization of the Lazybones: ”In this article, we have argued from the standpoint that this same norm system that makes the unemployed feel useless also creates positive value in working late nights. Our contribution, therefore, is (1) that we have highlighted the significance of work norms within the evolution towards […]

 • Facebook
 • LinkedIn