Marissa Mayer och kampen om arbetstiden – vad hände sen?

I ett tidigare inlägg – ”Manlig och kvinnligt i arbetstidsdebatten” – har jag beskrivit hur Yahoos VD Marissa Mayer mottogs i den offentliga debatten, efter beslutet att införa en arbetstidspolicy som starkt begränsade de anställdas möjligheter att arbeta hemifrån. Meyers arbetstidspolicy (som motiverades utifrån ett behov av att öka graden av samarbete och bygga en stark kultur) erhöll omfattande kritik från flera håll och framförallt från de som såg den som ett slag mot småbarnsföräldrars möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Det intressanta med debatten var kanske inte att människor ställde sig frågande till ett beslut (som inte känns helt tidsenligt) utan hur Mayer behandlades i debatten – där hennes brister och förtjänster som mor hamnade i förgrunden. När dimman och röken nu lagt sig lite kring debatten kan det vara intressant att fråga sig – vad hände sedan?

Meyers själv verkar vara förvånad över den heta debatten och menar istället att hon fått positiv respons från anställda som tidigare upplevde arbetsgruppers arbeten som splittrade. Hon lyfter även fram ett antal nya produkter som kommit från Yahoo! under senare tid, som ett direkt resultat av att anställda arbetar närmare varandra i Yahoos lokaler (däribland den nya väderappen Yahoo Weather). I en intressant kommentar säger hon att medarbetare måhända är mer produktiva när de sitter själva på sina kammare och arbetar men att hon trodde att de var mer innovativa när de arbetade tillsammans i Yahoos lokaler. Den kända Harvardprofessorn Rosabeth Moss Kanter kommenterar Mayers policy i ett email till tidskriften Wired Magazine där hon ställer sig där frågande till Mayers resonemang:

“Requiring everyone to be in fixed places at fixed times can promote rigidity and still not guarantee that teams work well together or produce high levels of innovation,”

Debatten lär väl fortgå om hur och på vilket sätt arbete bäst organiseras för att främja såväl innovation som produktivitet. Och väl är väl det. I takt som samhälle och arbetsliv förändras krävs en ständigt pågående diskussion kring hur, när och var vi arbetar… och bör arbeta. Utifrån detta perspektiv kan Meyers policy ses som något positivt då den skapat en bred och engagerad diskussion i frågan.

En annan (och mer konkret och direkt konsekvens) är att Yahoo! gjort andra eftergifter till småbarnsföräldrar, för att de ska få livspusslet att gå ihop. Två månader efter den utskällda arbetstidspolicyn lanserar nu Yahoo! ett paket med förmåner till småbarnsföräldrar, däribland förbättrade möjligheter till betald föräldraledighet. I en artikel i New York times Yahoo Adds Perks for Parents beskrivs hur föräldraledigheten förlängts från i runda slängar åtta till sexton veckor. Förbättringarna beskrivs i nämnda artikel inte enbart som en eftergift i relation till den infekterade debatten utan även som en proaktiv åtgärd för att kunna attrahera och behålla kvinnor vilka som grupp fortfarande utgör en minoritet inom branschen.

 

//Calle

 

  • Facebook
  • LinkedIn

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.