Nya och gamla vanor vid distansarbete under covid-19

Mycket av vår vardag består av rutin och upprepning. Forskning visar att närmare hälften av våra dagliga aktiviteter är tämligen stabilt återkommande och genomförs i liknande sammanhang och ofta med samma känslor (Wood et al. 2005). Många gånger utan att vi aktivt reflekterar kring att vi faktiskt utför dem. Lite som att vi stora delar av vardagen flyger med auto-piloten påslagen. Det finns flera poänger med detta, t ex att vi kan ägna vår uppmärksamhet och mentala energi på andra ting än konstant fatta beslut om hur och på vilket sätt vi ska bete oss i olika sammanhang.

Situationen med covid-19 har haft en dramatisk inverkan på vårt dagliga liv och hur vi interagerar med andra personer såväl i privat- som i yrkeslivet. Enligt Giuntella et al. (2021) har pandemin lett till stora störningar i dagliga vanor relaterat till allt från sömn och träning till sociala interaktioner. I förhållande till arbetslivet har en specifik aspekt varit att många kontorsarbetare mer eller mindre tvingades till distansarbete för att upprätthålla social distansering. Vad händer då egentligen med våra dagliga vanor när arbete utförs på en annan plats än på kontoret? En förmiddagsfika är onekligen något annat när den inte sker med kollegorna i fikarummet.

I ett pågående forskningsprojekt studerar vi, med hjälp av intervjuer samt bilder som deltgarna tagit på sin arbetsmiljö i hemmet, upplevelser av distansarbete under covid-19. I berättelserna från deltagarna i projektet är det många som återkommer till både avsaknaden av vanor och försök till att skapa nya. Behovet av vanor kan vara kopplat till känslor av att arbete och privatliv flyter ihop i meningen att arbetsdagen saknar en tydlig början och slut. Denna uppblandning gestaltar en av deltagarna med en bild på sin kylskåpsdörr där inköpslistor varvas med arbetsrelaterade att-göra-listor.

Arbete och privatliv

 

 

 

 

 

 

 

 

Tittar vi specifikt på början av arbetsdagen återkommer ett par av deltagarna i studien till vikten av att bibehålla en rutin av att ta på sig ”kontorskläder” för att förstärka känslan av att ”gå till jobbet”. Ett flertal lyfter fram vikten att upprätthålla rutiner kring att hålla fasta tider för arbetsdagens början och slut samt även i vissa fall att sätta sig på en specifik ”arbetsplats” i hemmet. Något som också kan förstärka känslan av att gå till jobbet – och därmed också lämna den privata sfären. På samma sätt i slutet av arbetsdagen att göra det till en vana att städa undan den arbetsrelaterade tekniken och så att säga ta farväl av arbetsdagen – och därmed också lämna arbetet… i alla fall mentalt.

Men även under arbetsdagen ser vi olika typer av vanor relaterat till raster och luncher. Många försöker upprätthålla vanan av att ta en fikapaus vid en bestämd tid både på för- och eftermiddagen. Även om det kan upplevas som ensamt och att kollegorna saknas.

Fika alone. Kan kännas lite ensamt ibland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan i vissa fall faktiskt andra familjemedlemmar som också arbetar hemma bidra till att upprätthålla vanor genom att de görs tillsammans.

Följaktligen kan vi sluta oss till att vanor i viss utsträckning kan underlätta den mentala resan att ta sig till och från jobbet även om det enbart är ett par meter i rummet.

Vi är nu lite nyfikna på att höra mer om andra exempel på vanor och rutiner vid arbete i hemmet under covid-19. Har kanske du som läser detta egna erfarenheter så dela gärna med dig i kommentarsfältet. Vi kommer att fortsätta att gräva i materialet och försöka bli klokare på vad som mer specifikt som bidrar till att vissa arbetstagare förmår att upprätthålla önskade vanor emedan andra har det svårare.

/Calle

 

 

Ref

Giuntella, O., Hyde, K., Saccardo, S., & Sadoff, S. (2021). Lifestyle and mental health disruptions during COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences118(9).

Wood, W., Tam, L., & Witt, M. G. (2005). Changing circumstances, disrupting habits. Journal of personality and social psychology88(6), 918.

  • Facebook
  • LinkedIn

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.