Arbete och identitet i det aktivitetsbaserade kontoret

Förutom att bidra till brödfödan är arbete för många människor en grundläggande i självbilden och identiteteten. Kort sagt: arbete är en central del när vi försöker förstå vår position i samhället och relatera oss till vår omgivningen. Arbete bidrar därmed samtidigt till att (delvis) svara upp till frågan: ”Vem är jag i detta sammanhang?” samt […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Orsaker till, och verktyg för, att hantera potentiella problem med en ökad e-posthantering på fritiden!

Ja, vi skickar och läser i allt större utsträckning e-post på kvällen. Ja, detta kan inverka negativt på möjligheten till återhämtning. Men voffor gör vi på detta viset? Roligt att konstatera att frågorna om digitaliseringens konsekvenser för arbetsvillkor och arbetsmiljö på allvar kommit upp på agendan. Senast i veckan publicerade Göteborgsposten en debattartikel, Stressa oss […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Ny teknik bryter mot gamla strukturer

”Kanske är det så att vissa personers status och ställning bygger på att man har ett stort kontor och/eller att man är ofta och länge och synlig på sin arbetsplats. På sitt stora rum. Vilket på något sätt gestaltar en hårt arbetande människa. Utan att (kanske) någon vet riktigt vad personen inne på det stora […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Övervakad och nöjd – om tillit i det digitala samhället (vi medverkar i Filosofiska rummet, SR)

Från Filosofiska rummets hemsida: Hur påverkar det digitala samhället vår tillit till varandra? Socialpsykologen Lasse Dencik samtalar med informationsvetaren Jutta Haider och arbetslivsforskaren Calle Rosengren, under ledning av Lars Mogensen. Det digitala samhället, det vill säga den verklighet vi lever i idag med en nästan löjligt användarvänlig och snabb kommunikationsteknik, ställer nya krav på hur […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Calle om synen på arbete och tid (utskrift från radioprogrammet OBS i Sr P1)

Om synen på arbete och arbetstid Sänt i OBS den 29 oktober 2013 (lyssna på programmet Arbetsinsatser allt svårare att bedöma här) (Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/273254?programid=503)   Ingress: Dagens OBS handlar helt om synen på arbete och arbetstid. ”Den digitala teknologins möjligheter att överbrygga tid och rum väcker onekligen frågan om det finns risk för överutnyttjande av arbetstagare och […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Jag arbetar extra på kvällen… men bara för att jag själv vill!

  Projektet ”Ska du gå hem redan” (som studerar normbildning kring arbete och arbetstid inom kunskapsintensiv tjänsteproduktion) har nu börjat generera lite resultat från såväl enkät som kvalitativa intervjuer. Vi kommer löpande att diskutera vissa av dessa i bloggen kopplat till hemsidan skadugahemredan.se. Dagens fundering rör bakgrunden till ett vanligt återkommande uttalande som visserligen varierar […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Told you so!

Tekniken reser självklart ett flertal frågor om å ena sidan integritet för den anställde och å andra sidan företagens behov av övervakning och kontroll. Här finns även frågor kring hur facket ska förhålla sig till tekniken. Legala frågor kring hur den får användas samt hur information insamlad med tekniken kan användas i enskilda personalärenden som […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Porr på jobbet och handelsresande i moralpanik

Som titeln på forskningsprojeket – Ska du gå hem redan? – implicerar intresserar vi oss för normer som kringgärdar arbete och arbetets gränser. Kanske har du ställt frågan till andra eller känt den hänga i luften när du lämnar din arbetsplats tidigare någon dag. I all sin enkelhet en oskyldig fråga, men samtidigt en fråga […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Marissa Mayer – upprättelsen (del 4)

Yahoos vd Marrisa Mayer hamnade i rejält blåsväder för drygt ett år sedan när hon förbjöd tele-working, d v s att hennes anställda arbetade hela eller delar av sin arbetstid i hemmet. Snart spillde debatten över till hennes påstådda bristande insikt i – och respekt för – kvinnors och framförallt mödrars pressade livspussel. Illa förtäckta […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Vem i hela världen kan man lita på?

Dagens inlägg behandlar frågan om om utvecklingen i arbetslivet mot mer förtroendebaserade arbetstidsavtal och inleds i två centrala frågor i sammanhanget: Kan man verkligen lita på att de anställda – om de får mer frihet att självständigt styra över sina arbetstider – använder denna frihet till att tillgodose såväl företagets som sina egna intressen?

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!