Working free zone / Arbetsfria zoner

På allmän begäran kommer här vår bild för att underlätta skapandet av arbetsfria zoner! Länken till originalbloggen finner du här: http://cybernormer.se/arbetsfria-zoner/  

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Om cybernormer, stress och e-post

En av de tydligaste symbolerna för stressen i det moderna arbetslivet är e-post och dess hantering. Berättelser om översvämmande virtuella brevlådor är allmängods och något som diskuteras på arbetsplatser, caféer och köksbord runt om i landet. Men hur ser sambandet egentligen ut mellan e-post och stress?

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Tillbaka till framtiden, chefen ser dig!

“Spector Pro spelar in alla detaljer och vad de gör på datorn – deras chatt, skickade & mottagen e-post, webbsidor de besöker,vad de söker efter, vad de gör på MySpace eller Facebook, bilderna de skickar eller tittar på, tangenter de trycker, programmen de använder och mycker [sic!] mer.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Om risk, tillit och vansinne i relation till Internet – En teori om kognitiv dissonans

Människan har, om inte annat så inför sig själv, ett behov av att framstå som rationell. Att framstå som rationell innebär att hur vi upplever och tolkar världen, våra åsikter och attityder kring densamma samt vårt beteende står i samklang. När det finns en diskrepans mellan hur vi upplever och tolkar värden, våra attityder och […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Om synen på arbete och tid – i radioprogrammet OBS: Kultur- och idédebatt, Sr P1

  Lyssna på hela inslaget här:   Alternativt finns en länk till en utskrift av programmet här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5687498   //Calle

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Att arbeta i himmelriket – eller – vem reproducerar arbetsnormer

Det här med arbetstid är svårt. Vi har innan konstaterat att industrisamhällets arbete byggde på ett belöningssystem som utgår från arbetad tid. Vi arbetade åtta timmar om dagen och fick betalt för åtta timmar. Vi menar att en del av dagens problem i arbetslivet kan förklaras av att detta belöningssystem hänger kvar i dagens (i […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Tillit… kan det vara något?

I takt med att samhälls- och arbetsliv utvecklas och förändras dyker det med jämna mellanrum upp begrepp som söker fånga, beskriva och i viss mån förutsäga förändringsprocesser. Exempel från det tidiga nollnolltalet är hur forskare och samhällsuttolkare sökte använda begrepp såsom kompetens och flexibilitet för att fånga vad det var som drev och formade dagens och framtidens organisationer. Ser vi […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Marissa Meyer och kampen om arbetstiden, del 3

Ni som följer våra blogginlägg här på sidan har kanske noterat att vi har en liten följetong. I två tidigare inlägg (1 och 2) har vi skrivit om Yahoos! Vd Marissa Mayer som hamnade i den mediala hetluften för att strikt begränsa medarbetarnas möjligheter att arbeta hemifrån. I de båda tidigare inläggen kan du läsa […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Aktivitetsbaserade arbetsplatser utmanar bilden av arbete

Det där med arbete är inte en helt enkel sak. Och då tänker jag inte på själva arbetet i sig utan snarare hur det ska definieras och avgränsas från andra aktiviteter. Frågan är inte ny och jag har heller inte för avsikt att på något sätt täcka in diskussionen. Med tanke på utvecklingen i dagens […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Marissa Mayer och kampen om arbetstiden – vad hände sen?

I ett tidigare inlägg – ”Manlig och kvinnligt i arbetstidsdebatten” – har jag beskrivit hur Yahoos VD Marissa Mayer mottogs i den offentliga debatten, efter beslutet att införa en arbetstidspolicy som starkt begränsade de anställdas möjligheter att arbeta hemifrån. Meyers arbetstidspolicy (som motiverades utifrån ett behov av att öka graden av samarbete och bygga en […]

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!