Netflix lets its staff take as much holiday as they want, whenever they want – and it works

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

The Cost of Continuously Checking Email

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Övervakning – ett praktiskt hjälpmedel?

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Ny rapport – Tillit i det digitala

Så är då tillitsprojektet avslutat och vi har sammanställt resultaten i en rapport. Läs mer om detta och ladda ner rapporten i fulltext här:   http://digitalsociety.se/2014/06/11/ny-rapport-tillit-i-det-digitala/  

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Fortfarande viktigt att synas på jobbet

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Dokument som stöd för arbete med tillgänglighetsfrågor som en del i arbetsmiljöarbetet

Bra initiativ från Unionen som tagit fram detta dokument! Här reds vissa begrepp ut och det bjuds på en del praktiska tips för hur man kan komma igång och arbeta förebyggande med tillgänlighetsfrågor som en del av arbetsmiljöarbetet. Läs dokumentet ”Stöd till dig som vill arbeta med tillgänglighet efter arbetstid som en arbetsmiljöfråga” här.

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

”En imaginär frihet vi inte klarar att hantera”

Intressant artikel om ”det gränslösa arbetslivet” i TCO-tidningen. Läs mer här: ”En imaginär frihet vi inte klarar att hantera”

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Work time: conflict, controll, and change

På ett intressant och engagerat sätt ger  Cynthia Negrey en tämligen heltäckande bild av hur arbetstiden förändrats under de senaste seklerna. Hon kommer inte med några direkta nyheter men har ett, i sammanhanget tämligen ovanligt, socialt patos när hon i slutkapitlet resonerar kring hur vi i dagens samhälle betraktar och använder tid. Vissa resonemang som, […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Ny teknik ger frihet – men gamla normer lever kvar på arbetsplatsen

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Cyberslacking – inget nytt under solen?

I en läsvärd artikel Cyberslacking, Business Ethics and Managerial Economics resonerar Walter Block (på ett mycket underhållande sätt) om i vilken grad Cyberslacking och Cyberlofing ska ses som något helt nytt fenomen i arbetslivet. Klicka på titeln (ovan) eller följ länken här: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1890828 Under rubriken ”Nothing new under the sun” står t ex att läsa: “Cycberslacking […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha