Arbetslivet efter pandemin – Calle blir intervjuad i SR P4 Extra

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Nu drar vi igång ett nytt projekt om distansarbete i covidtider!

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Distansarbetets möjligheter och utmaningar i Coronatider

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Var går gränsen mellan arbete och fritid? – Nytt verktyg för att skapa dialog på arbetsplatsen från Suntarbetsliv.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Arbetskamrater på avstånd. Calle och Mikael om kommunikation och arbetsgemenskap i relation till distansarbete i tidskriften Publikt

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Är det dags att låta anställda jobba var de vill? Calle om flexibla arbetsplatser i DN

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Vi medverkar i ny e-baserad utbildning med fokus på hållbart ledarskap och medarbetarskap när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras

Utbildningsmaterialet är framtaget av Partsrådet och du finner det här: Hållbart medarbetarskap och ledarskap – när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras Intervju med Calle ur utbildningsmaterialet.  

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Performing work: The drama of everyday working life. Ny spännande artikel från forskargruppen ute nu!

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Pratar om mätbarhet och arbetsmiljö i arbetslivet i Filosofiska rummet i SR P1

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!

Sju sätt att hantera det digitala arbetslivet

Här kommer lite preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt som jag genomför tillsammans med Ann Bergman (Karlstad universitet) och Kristina Palm (Karolinska institutet). Sju sätt att hantera det digitala arbetslivet   Mer om projektet: Ny kunskap om att arbeta hållbart med digital teknik

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!