”Det flexibla kontoret” i Unionens tidning Position nr 1 2015

Calle pratar om framväxten av och förutsättningar för ”Det flexibla kontoret” tillsammans med Eva Fors, affärs- och marknadschef på Microsoft i det senaste numret av tidningen Position.

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Fler jobbar hemma på stora företag

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Sex timmars arbetsdag – än en gång på tapeten

Efter att de socialdemokratiska kvinnorna aktivt börjat driva frågan i början av 1970-talet, fick sextimmarsdagen snabbt stort politiskt genomslag. Begrepp som solidaritet, jämställdhet och livskvalitet stod i centrum för samtalsordningen och sextimmarsdagen ställdes mot ett miljöförstörande konsumtionssamhälle. Från sin höjdpunkt har frågan sedan dess fört en tynande tillvaro och gjort en rörelse från politikens mittfåra ut till vänsterkanten. Men […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Vi åker till New York…

… för att diskutera frågor om digital övervakning av anställda och tillit i arbetslivet på konferensen ”Crossing borders” 2015 Annual Meeting EASTERN SOCIOLOGICAL SOCIETY. Mer info och abstract här.    

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Vi bjuder in till konferens om arbetslivet!

FALF2015_call_2pp[4]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Vi anordnar FALFs (Forum för arbetslivsforskning) årliga konferens

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Aktivitetsbaserade arbetsplatser… kan det vara något?

Det hoppas vi i alla fall ta reda på i det Vinnova-finansierade forskningsprojketet ”Aktivitetsstyrda arbetsplatser – framtidens kontor”. Som en av nio forskare deltar Calle i projektet som löper under 2,5 år. Mer om projektet kan man läsa om i DN här: http://www.dn.se/insidan/forandringar-vacker-alltid-kanslor/ Här finns många intressanta kopplingar till ”Ska du gå hem redan”, som till […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Missade du oss på ”Världsdagen för arbetsmiljö”…

… kan du läsa mer om evenemanget här: Hur ser framtidens arbetsliv ut? Fortfarande viktigt att synas på jobbet    

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Vi firar Världsdagen för arbetsmiljö 2014!

Kom och hör oss berätta om projektet 28 april på ett seminarium som anordnas av Arbetsmiljöverket. Temat är Framtidens arbetsliv – utmaningar i tid och rum. Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/17873/a/239396     Text från av.se Framtidens arbetsliv – utmaningar i tid och rum ”Kom och lyssna till forskning och framtidsspaning och ställ dina frågor om […]

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha

Tillitstudie under bearbetning

 • Skriv ut artikeln!
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Pusha