Förstasidan topptext

Ska du gå hem redan? är en hemsida som fokuserar arbetsmiljö och psykosociala arbetsvillkor inom ramen för kunskapsintensiv tjänsteproduktion. Särskilt uppmärksammas tidsliga och rumsliga aspekter i denna typ av arbeten, som många gånger sker på en rumsupplöst, Internetbaserad och global arbetsplats. Sidan startades ursprungligen i relation till ett forskningsprojektet med titeln Ska du gå hem redan? (finansierat av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och som bedrevs av Calle Rosengren och Mikael Ottosson Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Lunds universitet). Calle har fortsatt driva sidan vidare ibland med inspel från andra forskarkollegor. Hemsidan är tänkt att fungera som ett sätt att sprida forskningsresultat, men också att vara ett forum för diskussion och debatt vad gäller frågor som rör arbetsvillkoren i det digitala arbetslivet.