Kontakt

Calle Rosengren
fil.dr, docent i Arbetsmiljöteknik, Lunds universitet
Bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.
calle.rosengren@design.lth.se

Mikael Ottosson
fil.dr, docent i Historia, Lunds universitet
Mikael Ottossons forskning har en stor bredd och har bland annat berört nationalstatens formering, den tidiga idrottsrörelsen, arbetsorganisation och klassformering, bilden av arbetarrörelsen i radio och TV samt olika aspekter av arbetstid i det offentliga rummet. I centrum för forskningen står olika aspekter av arbetslivets historiska förändring.
mikael.ottosson@wts.lu.se