Tillbaka till framtiden, chefen ser dig!

Ursprungligen publicerat på cybernormer.se November 8, 2013. Återpubliceras här pga av efterfrågan då  cybernormer.se ligger nere. 

“Spector Pro spelar in alla detaljer och vad de gör på datorn – deras chatt, skickade & mottagen e-post, webbsidor de besöker,vad de söker efter, vad de gör på MySpace eller Facebook, bilderna de skickar eller tittar på, tangenter de trycker, programmen de använder och mycker [sic!] mer. Tack vare SpectorPro’s funktioner för övervakningsbilder, ser du inte bara VAD de gör, utan även den EXAKTA ordningen det sker i, steg för steg.

Med Spector Pro, kommer du aldrig mer undra vad de gör på datorn” (utdrag från spector.se).

1k8PQ
Det är stundtals lätt att förledas till att tro att utvecklingen inom arbetslivet rör sig från en situation där arbetsgivaren, i den stinkande och rykande fabriken, övervakade och kontrollerade den alienerade arbetarens minsta rörelser – till en kunskapsekonomi där medarbetarens behov av utveckling och självförverkligande går hand i hand med organisationers mål (vilket i sig skulle medföra att behovet av övervakning försvinner, detta då medarbetaren i högre utsträckning antas drivas av inre motivation). Möjligtvis ligger det någonting i detta. Men på samma sätt som fabriken möjliggjorde en form av övervakning och kontroll har den digitala teknikutvecklingen medfört andra. Ett exempel på denna teknik är det som på engelska benämns ”employee monitoring software”. Denna mjukvara, installerad på den anställdes dator, möjliggör kartläggning av bland annat följande (enligt en webbaserad review över tillgänglig mjukvara på området):

Websites visited

 • Social Media Sites
 • System Activities
 • Search Terms
 • Chat Conversations
 • Keystrokes
 • Microphone Conversations

I samma review står även att läsa (vilket antyder att den som gjort denna ”kartläggning” även är intresserad av att sälja utrustning) om produkten Spector CNE Investigator från företaget Spector soft:

Are your employees watching YouTube videos instead of working, or sharing your client’s contact information with people outside the company, or harassing another coworker using your chat protocol? Maybe you don’t even know? Spector CNE Investigator captures and records everything your employees do, including what websites they visit, what documents they alter or share, full chat conversations and all keystrokes. It also records all network activity, including domain name where connections were made, ports used, number of bytes sent or received, and duration of the event. Spector CNE Investigator’s Email Recorder component creates a clear record of all sent and received email exchanges, including attachments. The software records both SMTP/POP3 and Outlook type emails. It also monitors all common chat protocols, including Facebook, Skype, Google, AIM and Windows Live Manager, as well as in-house chat protocols. Once you know what your employees are doing, you can create a plan to mitigate issues.

En intressant ”feature” är att ovan nämnda mjukvara tar en screenshot på den anställdes skärm var trettionde sekund. Bilder som sedan kan sättas ihop till en film som arbetsgivaren sedan kan avnjuta:

Spector CNE Investigator can capture everything from screenshots to ports accessed to help you know exactly what is happening on your company-owned computers. Accurate and complete records can help you with legal and policy problems should an issue arise. This employee tracking software by default collects screenshots every 30 seconds and you can play them back like a DVR player. You can also configure the software to collect data at different intervals if you desire. Screenshots can be exported individually as image files or even as an AVI video file.

Enligt Spector soft finns här pengar att tjäna. Framförallt genom att reducera ett beteende som vi skrivit om tidigare här, nämligen cyberslacking/cyberloafing. På deras svenska hemsida (spector.se) står att läsa:

Almost every company in the world has employees who abuse the Internet, some of whom spend hours per day surfing news, shopping, sports, gambling and sex sites. (…) This abuse by employees is costing their companies huge amounts of money in lost productivity alone. For example, a company with just ten employees who each waste an hour a day on the Internet is losing $50,000 per year in lost productivity.

Att branschen växer i USA kan vi läsa om i Forbes magazine – Keep Employees Away From Cat Videos With Time Tracking Software. Här framhålls att företag även från andra länder gett sig in i kampen om marknadsandelar. En annan utveckling som pekas ut är att branschens retorik håller på att anpassa till rådande sociala normer, vilket innebär att denna typ av övervakningsutrustning snarare beskrivs i termer av produktivitets- än övervakningsverktyg… även om innehållet är detsamma. I en artikel – Snooping E-Mail by Software Is Now a Workplace Norm i Times Magazine står det att läsa:

With companies so clearly concerned about what employees are saying in e-mail, the market for scanning software is taking off. Forrester Research says the industry is growing at a rate of about 30% a year, hitting $250 million to $300 million today. Part of the growth is driven by companies’ desire to weed out inappropriate content, says Mr. Penn. But increasingly, companies also are using software to make sure e-mails are compliant with corporate governance and regulatory demands, such as Sarbanes-Oxley.

I vilken utsträckning denna teknik i praktiken används av svenska företag är i dagsläget högst oklart. Enligt en rapport från Datainspektionen, som delvis bygger på inspektion av 40 slumpmässigt utvalda företag, förekommer det dock i viss utsträckning.

I ett par fall förekom det att arbetsgivaren kontrollerade av arbetstagarens e- post- och internetanvändning utan att det vare sig fanns dokumenterade regler för användningen av IT-utrustningen, eller för i vilka fall som kontroller kunde komma att utföras.

Och ibland även utan att anställdas samtycke inhämtats. I detta sammanhang ges följande rekommendationer:

 • Av PuL kan sägas följa att behandling av personuppgifter i syfte att utföra kontroller inte får genomföras på ett sätt som innebär en mycket närgången och omfattande övervakning av arbetstagaren.
 • Om behandlingen av personuppgifter för kontrolländamål bygger på samtycke ska det framgå att den är frivillig. Om behandlingen bygger på en intresseavvägning ska det framgå om arbetstagaren har rätt att motsätta sig kontrollen.

Helt klart är däremot att ABB nyligen hamnade i blåsväder för att de anställda fick installera en särskild app som möjliggör kartläggning av användning.

ABB kan övervaka anställda via mobilen

ABB om Famoc-appen – används inte för övervakning

Tekniken reser självklart ett flertal frågor om å ena sidan integritet för den anställde och å andra sidan företagens behov av övervakning och kontroll. Här finns även frågor kring hur facket ska förhålla sig till tekniken. Legala frågor kring hur den får användas samt hur information insamlad med tekniken kan användas i enskilda personalärenden som t ex grund för uppsägning. Vi (i projektet) föreställer oss dock att det finns tämligen starka normer mot denna typ av övervakning och kontroll. Följaktligen kan vi anta att, i den mån tekniken tar sig hit, kommer att lanseras som instrument för produktivitet och rationalisering – lite på samma sätt som tidsstudiemännens arbete i fabriken beskrevs på 1940-talet. På samma sätt som tidsstudiemannen sades bidra till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare framhålls även dess elektroniske motsvarighet vara till gagn för alla – everybody wins(!):

Spector can help you protect your computers from damage, sensitive proprietary information from compromise, and employees from harassment with the added benefit of improving production – everyone wins.

Forskning på området (Alder et al 2006) visar dock att övervakning av anställdas internetanvändning kan påverka tilliten till arbetsgivaren negativt, vilket i sin tur även får konsekvenser för arbetstillfredsställelse, engagemang och vilja att stanna i företaget. Framförallt när det sker utan att samtycke inhämtats eller att syfte klargjorts.

Läs mer:

Alder, G. S., Noel, T. W., & Ambrose, M. L. (2006). Clarifying the effects of Internet monitoring on job attitudes: The mediating role of employee trust.Information & management43(7), 894-903.

Behandling av personuppgifter för kontroll av anställda. [Elektronisk resurs]. (2003). Stockholm: Datainspektionen. Tillgänglig på Internet: http://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-personuppgifter-anstallda.pdf

Övervakning i arbetslivet [Elektronisk resurs] : kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m.. (2005). Stockholm: Datainspektionen. Tillgänglig på Internet: http://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-overvakning-arbetslivet.pdf

 • Facebook
 • LinkedIn

Comments

 1. Jätte intresseväckande läsning

Trackbacks

 1. Told you so! skriver:

  […] Tekniken reser självklart ett flertal frågor om å ena sidan integritet för den anställde och å… […]

 2. […] Hotet med Internets farligheter för arbetstagarnas moral eldas i sin tur på från olika aktörer – för vilka denna rädsla är deras affärsidé. Olika siffror sprids kring vilka aktiviteter arbetstagare utför på Internet under en arbetsdag. Siffror som sedan tas som intäkt för att nätets lockelser måste (med hjälp av olika säkerhetstjänster) kväsas. Vi har t e x i ett tidigare inlägg belyst ett företag som försöker ta sig in på den svenska mar… […]

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.